Λιντάδος

Εναλλακτικές ονομασίες: Lintados, Lintádos, Λιντάδος

Λιντάδος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lintados or Lintádos is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle