Βαθύ

Εναλλακτικές ονομασίες: Vathi, Vathy, Βαθύ

Βαθύ, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 17 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathi or Vathí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work