Πελεκητό

Κατοικημένη περιοχή Πελεκητό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πελεκητό

Πελεκητό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.801220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.870280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πελεκητό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pelekito, Πελεκητό

Πελεκητό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 126 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pelekito or Pelekitó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work