Γρα-Κερά

Κατοικημένη περιοχή Γρα-Κερά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γρα-Κερά

Γρα-Κερά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.439100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.743310000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γρα-Κερά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gra-Kera, Gra-Kerá, Kera Gra, Kerá Grá, Γρα-Κερά

Γρα-Κερά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gra-Kera or Gra-Kerá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work