Όρμος Αγγέλια

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormiskos Angelion, Ormos Angelia, Ormískos Angelión, Órmos Angélia, Όρμος Αγγέλια

Όρμος Αγγέλια, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Angelia or Órmos Angélia is Inlet, a narrow waterway extending into the land, or connecting a bay or lagoon with a larger body of water