Γκάγκαρη

Εναλλακτικές ονομασίες: Gkagkari, Gkágkari, Nkankari, Γκάγκαρη

Γκάγκαρη, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gkagkari or Gkágkari is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle