Μάνδρες

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandres, Mándres, Μάνδρες

Μάνδρες, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mandres or Mándres is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle