Τρουλί

Όρος Τρουλί

Χάρτης Όρος Τρουλί

Τρουλί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.479750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.737810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τρουλί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Trouli, Troulí, Τρουλί

Τρουλί, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trouli or Troulí is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more