Όρμος Φανών

Εναλλακτικές ονομασίες: Fana bay, Fanai, Fanaí, Ormiskos Kato Fanas, Ormos Fanon, Ormos Kato Fana, Ormískos Káto Fanás, Órmos Fanón, Órmos Káto Faná, Όρμος Κάτω Φανά, Όρμος Φανών

Όρμος Φανών, Μικρός όρμος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Fanon or Órmos Fanón is Cove, a small coastal indentation, smaller than a bay