Αγία Δύναμη

Εναλλακτικές ονομασίες: Aghia Dhinami, Agia Dynami, Agía Dýnami, Exokklisi Agia Dynamis, Exokklísi Agía Dýnamis, Αγία Δύναμη

Αγία Δύναμη, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agia Dynami or Agía Dýnami is Church, a building for public Christian worship