Όρμος Σαλάγωνα

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormiskos Salagonas, Ormos Salagona, Ormískos Salágonas, Salaghona bay, Órmos Salágona, Όρμος Σαλάγωνα

Όρμος Σαλάγωνα, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Salagona or Órmos Salágona is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf