Καμπιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Kambia, Kambiá, Kampia, Kampiá, Καμπιά

Καμπιά, Εδαφική έκταση χωρίς ομοιογενή χαρακτήρα ή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kampia or Kampiá is Area, a tract of land without homogeneous character or boundaries