Τήνος

Εναλλακτικές ονομασίες: Nisi Tinos, Nisos Tinos, Nisí Tínos, Nísos Tínos, Ofiousa, Tenos, Tino, Tinos, Tínos, Tēnos, Νήσος Τήνος, Νησί Τήνος, Τήνος

Τήνος, Τμήμα ξηράς που βρίσκεται στα νερά θάλασσας, λίμνης ή και ποταμού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nisi Tinos or Nisí Tínos is Island, a tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water