Μύλοι

Εναλλακτικές ονομασίες: Myloi, Mýloi, Μύλοι

Μύλοι, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Myloi or Mýloi is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle