Ποντικιανά

Κατοικημένη περιοχή Ποντικιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ποντικιανά

Ποντικιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.498160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.792590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ποντικιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pontikiana, Pontikianá, Ποντικιανά

Ποντικιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pontikiana or Pontikianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work