Κουλκουθιανά

Κατοικημένη περιοχή Κουλκουθιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουλκουθιανά

Κουλκουθιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.479790000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.805170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλκουθιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koulkouthiana, Koulkouthianá, Kouloukouthiana, Kouloukoúthiana, Κουλκουθιανά

Κουλκουθιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koulkouthiana or Koulkouthianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work