Άνω Βούβες

Κατοικημένη περιοχή Άνω Βούβες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Βούβες

Άνω Βούβες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.486370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.786190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Βούβες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Vouvai, Ano Vouvas, Ano Vouves, Pano Vouves, Páno Voúves, Áno Voúvai, Áno Voúvas, Áno Voúves, Άνω Βούβαι, Άνω Βούβες

Άνω Βούβες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Vouves or Áno Voúves is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work