Σφενουλιανά

Κατοικημένη περιοχή Σφενουλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σφενουλιανά

Σφενουλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.502400000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.798590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σφενουλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sfenouliana, Sfenoulianá, Σφενουλιανά

Σφενουλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sfenouliana or Sfenoulianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work