Γαβαλομούριον

Κατοικημένη περιοχή Γαβαλομούριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γαβαλομούριον

Γαβαλομούριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.484210000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.798050000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γαβαλομούριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gavalomouri, Gavalomourion, Gavalomoúri, Gavalomoúrion, Γαβαλομούρι, Γαβαλομούριον

Γαβαλομούριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gavalomouri or Gavalomoúri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work