Κάσκινος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaskinos, Káskinos, Κάσκινος

Κάσκινος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaskinos or Káskinos is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle