Μεσοβούνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Melissa, Mesovouni, Mesovoúni, Mélissa, Μέλισσα, Μεσοβούνι

Μεσοβούνι, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melissa or Mélissa is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature