Κουλούρα

Κατοικημένη περιοχή Κουλούρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουλούρα

Κουλούρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.744830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.938330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλούρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouloura, Kouloúra, Κουλούρα

Κουλούρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouloura or Kouloúra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work