Σαρακηνάτικα

Κατοικημένη περιοχή Σαρακηνάτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σαρακηνάτικα

Σαρακηνάτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.750490000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.934390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σαρακηνάτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sarakinatika, Σαρακηνάτικα

Σαρακηνάτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 31 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sarakinatika or Sarakinátika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work