Βίγγλα

Κατοικημένη περιοχή Βίγγλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βίγγλα

Βίγγλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.750260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.927480000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βίγγλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Viggla, Vigla, Vingla, Vígla, Víngla, Βίγγλα

Βίγγλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 54 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vingla or Víngla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work