Δερμιζιανά

Κατοικημένη περιοχή Δερμιζιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δερμιζιανά

Δερμιζιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.461080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.700520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δερμιζιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dermiziana, Dermizianá, Termitziana, Termitzianá, Δερμιζιανά

Δερμιζιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 22 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dermiziana or Dermizianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work