Περβολάκια

Κατοικημένη περιοχή Περβολάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περβολάκια

Περβολάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.467010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.715470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περβολάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pervolakia, Pervolákia, Περβολάκια

Περβολάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 63 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pervolakia or Pervolákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work