Χαιρετιανά

Κατοικημένη περιοχή Χαιρετιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαιρετιανά

Χαιρετιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.477200000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.700450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαιρετιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chairethiana, Chairethianá, Chairetiana, Khairethiana, Khairethianá, Kharetiana, Kharetianá, Χαιρεθιανά, Χαιρετιανά

Χαιρετιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 70 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chairethiana or Chairethianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work