Χοντράδι

Όρος Χοντράδι

Χάρτης Όρος Χοντράδι

Χοντράδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.462380000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.734200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χοντράδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chontradi, Chontrádi, Χοντράδι

Χοντράδι, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chontradi or Chontrádi is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more