Καλύβια

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalyvia, Kalývia, Καλύβια

Καλύβια, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalyvia or Kalývia is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves