Μάρμαρα

Εναλλακτικές ονομασίες: Marmara, Mármara, Μάρμαρα

Μάρμαρα, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marmara or Mármara is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle