Καλύβια

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalyvia, Kalývia, Καλύβια

Καλύβια, Τοποθεσία ή περιοχή χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και ασαφή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalyvia or Kalývia is Locality, a minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries