Δεύτερη Εύρεση

Εναλλακτικές ονομασίες: Defteri Evresi, Défteri Évresi, Δεύτερη Εύρεση

Δεύτερη Εύρεση, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Defteri Evresi or Défteri Évresi is Church, a building for public Christian worship