Πολέμου Κάμπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kampos Polemou, Kámpos Polémou, Polemou Kampos, Polémou Kámpos, Κάμπος Πολέμου, Πολέμου Κάμπος

Πολέμου Κάμπος, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polemou Kampos or Polémou Kámpos is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest