Θεοτόκος

Εναλλακτικές ονομασίες: Theotokos, Theotókos, Θεοτόκος

Θεοτόκος, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Theotokos or Theotókos is Church, a building for public Christian worship