Βίγλα

Εναλλακτικές ονομασίες: Vigla, Vígla, Βίγλα

Βίγλα, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vigla or Vígla is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle