Κιουρά Καρδιανή

Εναλλακτικές ονομασίες: Kioura Kardiani, Kiourá Kardianí, Κιουρά Καρδιανή

Κιουρά Καρδιανή, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kioura Kardiani or Kiourá Kardianí is Church, a building for public Christian worship